Artärkateter

Blodprovstagning ur artärkateter

Blodprov ur artärkateter kan tas med injektionsspruta eller vacutainerhållare med adapter. För blodgasanalyser krävs oftast speciella sprutor som är förhepariniserade.

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde.
 3. Desinfektera dina händer.
 4. Ta på skyddshandskar.
 5. Ta bort eventuell skyddspropp och kassera den.
 6. Desinfektera provtagningsporten eller trevägskranen genom att mekaniskt gnida en kompress med klorhexidinsprit 5 mg/mL under minst 5 sekunder. Låt lufttorka.
 7. Om ett slutet system används, dra upp ”slasken” långsamt i systemet till en särskild behållare eller ta en spruta med ”slask”, cirka 2 mL.
 8. Ta önskade prover.
 9. Om ett slutet system används, ge tillbaka "slasken" långsamt.
 10. Spola systemet och trevägskranen med hjälp av spolfunktionen på tryckmätningssetet. Se till att allt blod är borta, även i kranar och kopplingar.
 11. Torka av provtagningsporten eller trevägskranen med klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 12. Sätt på en ny steril skyddspropp på trevägskranen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan