Artärkateter

Blodprovstagning ur artärkateter

Blodprov ur artärkateter kan tas med injektionsspruta eller vacutainerhållare med adapter. För blodgasanalyser krävs oftast speciella sprutor, som är förhepariniserade.

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde.
 3. Desinfektera dina händer.
 4. Ta på undersökningshandskar.
 5. Ta bort eventuell skyddspropp och kassera den.
 6. Desinfektera provtagningsporten eller trevägskranen genom att mekaniskt gnida en kompress med klorhexidinsprit 5 mg/mL under minst 5 sekunder (scrub the hub). Låt lufttorka.
 7. Om ett slutet system används dra upp ”slasken” långsamt i systemet till en särskild behållare eller ta en spruta med ”slask”, cirka 2 mL.
 8. Ta önskade prover.
 9. Om ett slutet system används ge tillbaka slasken långsamt.
 10. Spola systemet och trevägskranen med hjälp av spolfunktionen på tryckmätningssetet. Se till att allt blod är borta, även i kranar och kopplingar.
 11. Torka av provtagningsporten eller trevägskranen med klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 12. Sätt på en ny steril skyddspropp på trevägskranen.

 

Till toppen av sidan