Artärkateter

Omläggning och byte av tryckmätningsset

Artärkatetern läggs om var tredje till var fjärde dag, samtidigt byts flushpåse och tryckmätningsset.

Material

 • Engångs plastförkläde.
 • Flushpåse, 500 mL Natriumklorid 9 mg/mL.
 • Tryckmätningsset för artärkateter.
 • Omläggningsset.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 • Undersökningshandskar.
 • Högpermeabel polyuretanfilm för perifera infarter, 1-2 stycken.
 • Etikett för märkning av tryckmätningsset.

Om artärkatetern inte är suturerad, bör en person assistera med att hålla artärkatetern på plats vid omläggningen. Vid manipulation och skötsel ska följande observeras:

 • Aseptisk teknik.
 • Blödningsrisk.
 • Luftembolirisk.

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Desinfektera händerna och ta på ett engångs plastförkläde.
 3. Koppla tryckmätningssetet till flushen med Natriumklorid 9 mg/mL och flusha igenom tryckmätningssetet utan övertryck. Övertrycksmanschetten pumpas upp till 300 mmHg.
 4. Öppna omläggningssetet och duka upp tillbehören.
 5. Häll på rikligt med klorhexidinsprit 5 mg/mL på kompresserna.
 6. Desinfektera händerna.
 7. Använd handskar vid behov.
 8. Stäng artärkatetern.
 9. Lossa polyuretanfilmen.
 10. Desinfektera insticksstället med Klorhexidinsprit 5 mg/mL, katetern och dess omgivning flödigt med stor marginal. Låt lufttorka.
 11. Koppla bort det använda tryckmätningssetet. Anslut omedelbart det nya genomspolade tryckmätningssetet med NaCl-påsen och övertrycksmanschetten.
 12. Täck insticksstället med högpermeabel polyuretanfilm, alternativt polyuretanfilm med klorhexidinkudde för perifera infarter. Om slitsad polyuretanfilm används, kan det med fördel sättas en film från vardera hållet.
 13. Märk med en tejpbit, alternativt medföljande etikett, med datum och signatur. Fäst tejpen/etiketten på förbandet. Skriv inte direkt på förbandet, eftersom polyuretanfilmen då kan skadas.
 14. Märk upp NaCl-påsen, slangar och kopplingar ordentligt med Artärkateter.
 15. Kontrollera att alla kopplingar är åtskruvade, alla kranar är rätt ställda och alla skyddsproppar sitter på plats och är utbytta.
 16. Öppna artärkatetern.
 17. Kontrollera att artärkatetern går att flusha.
 18. Kalibrera tryckmätningssetet mot övervakningsutrustningen.
 19. Kontrollera tryckkurvans tillförlitlighet genom att utföra en så kallad fyrkantstest, det vill säga göra en kort och snabb flushning och studera kurvans utseende:
Bild som visar kontroll av kurvans tillförlitlighet
Kontroll av kurvans tillförlitlighet [1].

Kurva B är överdämpad. Blodtryckskurvan är flack och vid flushning syns inte helt vertikala linjer samt inga efterföljande skarpa vågor. Detta kan vara följden av blod, något läckage eller luft i katetern eller i tryckdomen. Kurva C är underdämpad och blodtryckskurvan har en skarp form, samt har flera (fler än tre) skarpa vågor efter flushningen. Underdämpningen kan uppkomma vid små luftbubblor i själva systemet. [1]

20. Dokumentera i patientens journal att byte har gjorts och hur insticksstället ser ut.

Till toppen av sidan