Innehåll

Visa innehåll som:
Subkutan venport - Översikt

En subkutan venport (SVP) består av en subkutant implanterad silikonmembranförsedd dosa av metall eller plast som är kopplad till en kärlkateter.

Indikation

Korrekta och strikta indikationer skall alltid tillämpas för ingrepp i blodbanorna. Exempelvis upprepade infusioner av kärlretande läkemedel, till exempel cytostatika.

Inläggning

Inläggning ska jämställas med ett operativt ingrepp och utföras av sterilklädd personal med steril teknik. Inläggning ordineras av läkare och utförs på operationssal.

Handhavande

En subkutan venport är att betrakta som en central venkateter. Det innebär att de trevägskranar som används till venportssystemet aldrig ska hållas öppna mellan olika arbetsmoment vid injektion eller infusion.

Portnål, omläggning, byte av kran och injektionsmembran

Omläggning och ny portnålsättning utförs minst var 5:e dag i sluten vård, eller oftare vid behov. Om förbandet lossnat, är fuktigt eller smutsigt bör omläggning ske omedelbart.

Injektion, infusion, transfusion

Nålsystemet som sitter i den subkutana venporten (SVP) ska vara utrustat med klämma som möjliggör avstängning mot patient vid byte av injektionsventiler, kranar och slangar.

Spolning och heparinisering

Subkutan venport spolas med 40 mL Natriumklorid 9 mg/mL efter lipidlösning och blod respektive 20 mL efter klara vätskor. Mellan injektioner spolas med 10 mL Natriumklorid 9 mg/mL.

Blodprov och blododling

Subkutan venport (SVP) kan med fördel användas för provtagning för att undvika onödiga stick. Dessutom minskar risken för att provsvar skall bli felaktiga på grund av hemolys.

Komplikationer

Den vanligaste komplikationen är stopp i det subkutana venportsystemet (SVP), oftast på grund av fibrin som täcker den intravasala delen av katetern helt eller delvis.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om subkutan venport.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom Subkutan venport. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan