Blodprov och blododling

SUBKUTAN VENPORT

Blodprov via subkutan venport

Subkutan venport (SVP) kan med fördel användas för provtagning för att undvika onödiga stick. Dessutom minskar risken för att provsvar skall bli felaktiga på grund av hemolys.

Vid provtagning används antingen vacutainerhållare, adapter och rör eller spruta.

Utförande

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 3. Desinfektera händerna.
 4. Ta på rena undersökningshandskar.
 5. Desinfektera injektionsventil/trevägskran genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka.
 6. Koppla provtagningsmaterial. Öppna klämma/trevägskran.
 7. Aspirera 5-10 mL blod som kasseras som "slask".
 8. Ta de prover som ordinerats.
 9. Till barn kan, endast på läkarordination, i vissa fall "slaskblodet" ges tillbaka inom ett par minuter
 10. Mellan provtagning/spolning stängs klämma/trevägskran.
 11. Spola SVP med 40 ml Natriumklorid 9 mg/mL. För barn under 20 kg begränsas volymen till 20 mL respektive 10 mL till barn under 10 kg (mindre volym till barn med vätskerestriktion). De sista millilitrarna spolas in försiktigt för att undvika att blod backar tillbaka in i portsystemet. Byt injektionsventil/trevägskran (se texten om omläggning) om dessa inte kan spolas helt rena.
 12. Dokumentera.

Lokala anvisningar eller mottagande laboratoriums anvisning kan finnas angående

 • provtagning ur SVP gällande koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via densamma
 • provtagning ur SVP gällande koagulationsanalyser då heparinlås används.

Här finns regionala tillägg

Blododling via subkutan venport

Blododling ur SVP tas antingen för att patienten är svårstucken eller vid misstanke om kateterrelaterad infektion.

Vid misstanke om kateterrelaterad infektion tas blododling samtidigt (inom 15 minuter) både perifert och ur SVP [1]. Detta kallas parad blododling eller blododling med tidsskillnad. För att styrka förekomst av kateterrelaterad infektion bör odling på blod draget ur SVP vara positiv (med samma bakterie) > 120 minuter före växt i perifer blododling [1,10] . Vid flerlumen-SVP bör prov tas ur varje skänkel.

Utförande

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 3. Desinfektera händerna.
 4. Ta på rena undersökningshandskar.
 5. Desinfektera injektionsventil/trevägskran genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka.
 6. Koppla provtagningsmaterial. Öppna klämma/trevägskran.
 7. Slaskrör tas enligt lokal anvisning. Observera att man vill fånga eventuell bakterietillväxt i katetersystemet, varför man inte spolar igenom systemet med Natriumklorid innan provtagningen.
 8. Ta de blododlingar som ordinerats, den aeroba först.
 9. Till barn kan, endast på läkarordination, i vissa fall "slaskblodet" ges tillbaka inom ett par minuter.
 10. Mellan provtagning/spolning stängs klämma/trevägskran.
 11. Spola systemet noga med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL för vuxna. För barn som väger mindre än 20 kg spolas 20 mL respektive 10 mL till barn under 10 kg (mindre volym till barn med vätskerestriktion). De sista millilitrarna spolas in försiktigt för att undvika att blod backar tillbaka in i portsystemet. Byt endast injektionsventil/trevägskran om dessa inte kan spolas helt rena.
 12. Dokumentera.

Lokala anvisningar eller anvisningar från mottagande laboratorium kan finnas angående

 • val av desinfektionsmedel
 • rutiner för slaskrör rutiner angående blododling tagen ur SVP
 • vätskerestriktion till vissa barn.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan