Subkutan venport

Blodprov och blododling

Blodprov via subkutan venport

Subkutan venport kan med fördel användas för provtagning för att undvika onödiga stick. Dessutom minskar risken för att provsvar ska bli felaktiga på grund av hemolys.

Vid provtagning används antingen vacutainerhållare, adapter och rör eller spruta. 

Utförande

 1. Informera patienten.
 2. Desinfektera händer och underarmar.
 3. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 4. Iordningsställ provtagningsmaterial.
 5. Planläge om patienten tolerera detta alterantivt sänkt huvudända.
 6. Desinfektera händer och underarmar.
 7. Ta på rena undersökningshandskar.
 8. Desinfektera injektionsmembran/trevägskran med injektionsmembran genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka.
 9. Koppla provtagningsmaterial. Öppna klämma/trevägskran.
 10. Aspirera 5-10 mL blod som kasseras som "slask".
 11. Ta ordinerade blodprover.
 12. Till barn kan, endast på läkarordination, i vissa fall "slaskblodet" ges tillbaka inom ett par minuter.
 13. Mellan provtagning/spolning stängs klämma/trevägskran.
 14. Spola subkutan venport med 40 mL Natriumklorid 9 mg/mL för vuxna. För barn som väger mindre än 20 kg begränsas volymen till 20 mL respektive 10 mL till barn under 10 kg (mindre volym till barn med vätskerestriktion). De sista millilitrarna spolas in försiktigt för att undvika att blod backar tillbaka in i portsystemet. Byt injektionsmembran/trevägskran med injektionsmembran (se texten om omläggning) om dessa inte kan spolas helt rena.
 15. Desinfektera händer och underarmar.
 16. Dokumentera.

Lokala anvisningar eller mottagande laboratoriums anvisning kan finnas angående

 • provtagning ur subkutan venport gällande koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via densamma
 • provtagning ur subkutan venport gällande koagulationsanalyser då heparinlås används.

Här finns regionala tillägg

Blododling via subkutan venport

Blododling ur subkutan venport tas antingen för att patienten är svårstucken eller vid misstanke om kateterrelaterad infektion.

Vid misstanke om kateterrelaterad infektion tas blododling samtidigt (inom 15 minuter) både perifert och ur subkutan venport [1]. Detta kallas parad blododling eller blododling med tidsskillnad. För att styrka förekomst av kateterrelaterad infektion bör odling på blod draget ur subkutan venport vara positiv (med samma bakterie) > 120 minuter före växt i perifer blododling [1,10] . Vid flerlumen-subkutan-venport bör prov tas ur varje skänkel.

Utförande

 1. Informera patienten.
 2. Desinfektera händer och underarmar.
 3. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 4. Iordningsställ provtagningsmaterial.
 5. Planläge om patienten tolererar detta alternativt sänkt huvudända.
 6. Desinfektera händer och underarmar.
 7. Ta på rena undersökningshandskar.
 8. Desinfektera injektionsmembran/trevägskran med injektionsmembran genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka.
 9. Koppla provtagningsmaterial. Öppna klämma/trevägskran.
 10. Slaskrör tas enligt lokal anvisning. Observera att man vill fånga eventuell bakterietillväxt i katetersystemet, varför man inte spolar igenom systemet med Natriumklorid innan provtagningen.
 11. Ta ordinerade blododlingar, den aeroba först.
 12. Till barn kan, endast på läkarordination, i vissa fall "slaskblodet" ges tillbaka inom ett par minuter.
 13. Mellan provtagning/spolning stängs klämma/trevägskran.
 14. Spola subkutan venport med 40 mL Natriumklorid 9 mg/mL för vuxna. För barn som väger mindre än 20 kg spolas 20 mL respektive 10 mL till barn under 10 kg (mindre volym till barn med vätskerestriktion). De sista millilitrarna spolas in försiktigt för att undvika att blod backar tillbaka in i portsystemet. Byt injektionsmembran/trevägskran med injektionsmembran om dessa inte kan spolas helt rena.
 15. Desinfektera händer och underarmar.
 16. Dokumentera.

Lokala anvisningar eller anvisningar från mottagande laboratorium kan finnas angående

 • val av desinfektionsmedel
 • rutiner för slaskrör för blododling tagen ur subkutan venport
 • vätskerestriktion till vissa barn.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan