Handhavande

SUBKUTAN VENPORT

Märkning av infartsväg

Intravasala katetrar skall vara märkta så att tvekan inte kan uppstå beträffande deras ändamål. Märkning av slangen kopplad till porten görs med svart text på vit etikett med texten "subkutan venport". Märkning sker med utskriven text istället för förkortning för att minska förväxlingsrisken. Undvik färgmärkning då färgerna kan ha olika betydelse på olika enheter. Märkning är speciellt viktig om patienten har fler än en in- eller utfartsväg. På förbandet anges SVP och datum för omläggning.

Hygienaspekter

 • Använd engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 • Desinfektera händerna före och efter hantering av SVP [4,5].
 • Använd rena undersökningshandskar vid hantering av SVP [4,5].
 • Arbeta alltid aseptiskt så att det höggradigt rena behålls höggradigt rent och det sterila behålls sterilt.
 • Utför så få manipulationer som möjligt, ha ett genomtänkt arbetssätt.
 • Vid manipulation eller portnålsättning desinfektera kranöppning/injektionsventil respektive huden.
 • Låt lufttorka under minst 30 sekunder.
 • Ta alltid ny, steril skyddspropp
 • Patienten kan gärna duscha om förbandet över insticksstället är tätt.

Inspektion

Inspektion av området kring insticksstället och suturer genom det transparenta förbandet görs dagligen för patient i slutenvård [1]. Rapportera till ansvarig läkare om huden vid insticket eller eventuell tunneleringskanal är

 • rodnad
 • svullen
 • gör ont
 • är värmeökad eller vätskande. Läs mer under Komplikationer.

I öppenvård inspekteras insticksstället i samband med omläggning, ny portnålsättning samt vid behov. Inspektion mellan omläggningstillfällen kan många gånger göras av patienten själv eller närstående. Patient eller närstående bör informeras om vad de kan vara observanta på samt vart de ska vända sig vid problem.

Sänkt huvudända

Vid all manipulering av SVP bör patienten ligga i planläge eller med sänkt huvudända, förutom vid vissa sjukdomstillstånd då det inte är lämpligt eller möjligt. Viktigast är att katetersystemet är slutet och vätskefyllt [1].

Det kan vara svårt att åstadkomma planläge för barn. Det är därför viktigt att komma ihåg grundtanken med sänkt huvudända, dvs. att minska risken för luftemboli. Försök att skapa en lugn miljö runt omkring barnet vid handhavande av en SVP; om sängen eller en brits ej går att använda låt barnet ligga i föräldrarnas/anhörigas famn/knä med lätt sänkt huvud.

Blodreturkontroll

Före användning av SVP säkerställs intravenöst kateterspetsläge genom blodreturkontroll. Låt blod endast synas i portnålslangen, ej förbi kopplingar [1].

Till toppen av sidan