Korrekta och strikta indikationer ska alltid tillämpas för inläggning av katetersystem i central ven [1,2].

Exempel på indikationer:

 • Upprepade infusioner av kärlretande läkemedel, till exempel cytostatika.
 • Total parenteral nutrition.
 • Svårstucken patient, långvarig intravenös terapi och/eller provtagning.

Dokumentation

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) ska en patientjournal innehålla dokumentation för att kunna bedriva en god och säker vård. Vad gäller subkutan venport ska alla uppgifter dokumenteras och signeras av den läkare eller sjuksköterska som utfört åtgärden eller handlingen.

Dokumentationen kan till exempel beskriva

 • information till patienten
 • indikation för subkutan venport
 • typ av subkutan venport inklusive katetermaterial
 • inläggningstidpunkt och inläggningsteknik
 • lokalisation
 • omläggning
 • hudens utseende över porten
 • eventuella komplikationer (inklusive åtgärder och resultat) av inläggning, handhavande och borttagning
 • kateterns funktion inklusive blodreturkontroll
 • patientens subjektivt upplevda besvär
 • tidpunkt och anledning till borttagande av subkutan venport. 
Till toppen av sidan