Subkutan venport

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom Subkutan venport. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur vet du att du har placerat venportsnålen rätt innan användning?
Hur ofta ska en venportsnål bytas, om allt ser bra ut, när patienten befinner sig inom slutenvården?
Hur ofta ska en venportsnål bytas, om allt ser bra ut, när patienten befinner sig inom öppenvården/hemsjukvården?
Hur länge kan en patient ha sin subkutana venport?
Hur ofta ska en subkutan venport läggas om när patienten befinner sig i slutenvården?
Hur ofta ska man spola en subkutan venport?
Med vad ska man spola en subkutan venport efter användning?
Varför bör man inte använda sprutor mindre än 10 mL vid injektioner och spolning av subkutana venportar?
Med hur mycket steril Natriumklorid 9 mg/mL bör man spola en subkutan venport för att undvika stopp efter användning?
Hur ofta ska man spola en subkutan venport som är vilande?
Till toppen av sidan