Lokala anvisningar

SUBKUTAN VENPORT

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området subkutan venport

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

 • förberedelser och eftervård vid inläggning av SVP
 • mängd Natriumklorid 9 mg/mL vid spolning före/mellan/efter läkemedel
 • hantering av kateter med ventil vid spetsen
 • då extravasal infusion av cytostatika inträffat
 • ocklusionsbehandling med natriumhydroxid, saltsyra eller etanol

Lokala anvisningar eller mottagande laboratoriums anvisning kan finnas angående

 • provtagning ur SVP gällande koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via densamma
 • provtagning ur SVP gällande koagulationsanalyser då heparinlås används
 • rutiner för "slaskrör"
 • rutiner för blododling tagen ur SVP
 • val av desinfektionsmedel
 • vätskerestriktioner till vissa barn

Tillverkarens bruksanvisning kan finnas angående

 • rekommendationer för annan bytesfrekvens av kranar och ventiler
Till toppen av sidan