Blodprov

Blodprov, venös provtagning

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Blodprov, venös provtagning - Översikt

  Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat.

 • Förberedelser

  Vid behov kan receptfri bedövningskräm eller speciella plåster användas för lokalbedövning av huden.

 • Tillvägagångssätt

  Läs om hur du väljer punktionsställe och gör själva provtagningen.

 • Komplikationer

  Läs om hur du kan minska risken för att komma åt en nerv eller orsaka hematom.

 • Provtagning via venkateter eller venport

  Blodprovstagning ur en perifer venkateter kan utföras i undantagsfall när venkatetern är nyinlagd, men är förenat med högre risk för hemolys än blodprovstagning via provtagningssystem anpassat för venprovtagning.

 • Provtagning vid infusion

  Blodprov som tas vid pågående infusion kan vara utspätt med infusionsvätskan i okontrollerad grad och därför rekommenderas att infusionen stängs av innan provtagningen sker.

 • Provtagning för blododling

  Om annan provtagning ska göras samtidigt som blododling, görs denna med fördel innan blododlingsflaskorna. Aerob blododling tas före anaerob blododling.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om blodprov, venös provtagning.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper om blodprov, venös provtagning.

Till toppen av sidan