Blodprov

Blodprov, venös provtagning

Innehåll

Visa innehåll som:
Blodprov, venös provtagning - Översikt

Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat.

Förberedelser

Vid behov kan receptfri bedövningskräm eller speciella plåster användas för lokalbedövning av huden.

Tillvägagångssätt

Läs om hur du väljer punktionsställe och gör själva provtagningen.

Komplikationer

Läs om hur du kan minska risken för att komma åt en nerv eller orsaka hematom.

Provtagning ur PVK, CVK eller subkutan venport

Blodprovstagning ur en perifer venkateter kan utföras i undantagsfall när venkatetern är nyinlagd, men är förenat med högre risk för hemolys än blodprovstagning via provtagningssystem anpassat för venprovtagning.

Provtagning vid infusion

Blodprov som tas vid pågående infusion kan vara utspätt med infusionsvätskan i okontrollerad grad och därför rekommenderas att infusionen stängs av innan provtagningen sker.

Provtagning för blododling

Om annan provtagning ska ske samtidigt tas alltid blododling först. Aerob blododling tas före anaerob blododling.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om blodprov, venös provtagning.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom blodprov, venös provtagning.

Till toppen av sidan