Blodprov, venös provtagning

Blodprov, venös provtagning - Översikt

Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Det är provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss/beställning och provtagningsrör stämmer överens så att kopplingen till patienten blir korrekt. Provtagningsrör ska märkas före eller i direkt anslutning till provtagningstillfället [1]. Märk rören enligt laboratoriets anvisningar - vid märkning med streckkod måste etiketten vara rätt placerad för att avläsning ska kunna ske maskinellt. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter (SOSFS 2009:29) finns speciella krav vid provtagning för transfusionsmedicinsk laboratorieundersökning. Om remiss och/eller rör är ofullständigt märkta, utförs inte analysen.

Se lokala anvisningar från laboratoriet som ska utföra analysen angående provtagning och märkning av prov.

Här finns regionala tillägg

Förvaring och transport av venösa prover

Hur länge ett provrör kan stå i rumstemperatur utan åtgärd framgår av analyserande laboratoriets föreskrifter. Tiden är beroende av analys och analysmetod.

Se lokala anvisningar från laboratoriet för förvaring och transport.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan