Nervpåverkan

Dra genast ut kanylen om patienten får en utstrålande, elektrisk, stickande smärta eller en domningskänsla. Du kan ha kommit åt en nerv.

Hematom

För att minska risken för hematom bör du:

  • Se till att kanylens öppning går igenom hela venens vägg. Om kanylens öppning endast delvis går igenom kärlväggen kan blod läcka ut till vävnaden utanför venen.
  • Hålla kanylen så stilla som möjligt under provtagningen.
  • Trycka på punktionsstället direkt efter att kanylen dragits ut.
  • Lägga ett litet tryck på punktionsstället, till exempel en hopvikt tork, när du plåstrar om efter provtagningen.

 

Bild som visar venpunktion med vakuumrör
Kanylens öppning ska vara helt inne i venen för att undvika hematom.
Till toppen av sidan