Referenser och regelverk

  Riktlinjerna i Vårdhandbokens texter om venös blodprovtagning är om inget annat anges baserade på Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture: approved standard – GP41. 7th. ed. Wayne, Pa: Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI); 2017.

  Referenser

  1. Theodorsson E, Berggren-Söderlund M, Becker C, Grubb A, Hansson L-O, Jacobsson S, et al, redaktörer. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 10. Lund: Studentlitteratur AB; 2018.
  2. Simundic A-M, Bölenius K, Cadamuro J, Church S, Cornes MP, van Dongen-Lases EC, et al. Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venous blood sampling. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2018;56(12):2015-2038.
  3. Ellis H, Mahadevan V. Clinical Anatomy: Applied Anatomy for Students and Junior Doctors. 14. Hoboken: Wiley-Blackwell; 2018.
  4. Folkhälsomyndigheten. Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. [citerad 2023-08-16];
  5. World Health Organization. WHO Guidelines on Drawing Blood: Best Practices in Phlebotomy. PMID: 23741774. Geneva: 2010.
  6. Internetmedicin/Olof Lekholm. Synkope och övergående medvetandeförlust [Internet]. Kungsbacka: Internetmedicin; [uppdaterad 2022-11-28; citerad 2023-08-15].
  7. Gorski L, Hadaway L, Hagle M, Broadhurst D, Clare S, Kleidon T, et al. Infusion Therapy Standards of Practice, 8th Edition. Journal of Infusion Nursing. 2021;44(1):1-224.
  8. Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM). Rekommenderade metoder: Diagnostik av infektioner i blod orsakade av bakterier och svamp. Version 2.0. 2024 [citerad 2024-03-22].

  Regelverk

  Till toppen av sidan