Referenser och regelverk

  Riktlinjerna i Vårdhandbokens texter om venös provtagning är om inget annat anges baserade på Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture: approved standard – GP41. 7th. ed. Wayne, Pa: Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI); 2017.

  Numrerade referenser

  1. Nilsson-Ehle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E, Becker C, Laurell C-B. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 9. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012.
  2. Pansky B. Review of gross anatomy. 5. ed. New York: Macmillan; 1984.
  3. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, Tietz NW. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 5. ed. Philadelphia: Saunders; 2012.
  4. Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
  5. Fass. Klorhexidinsprit Fresenius Kabi. Stockholm: Läkemedelsindustriföreningen (LIF);
  6. Guder WG. Diagnostic samples : from the patient to the laboratory : the impact of preanalytical variables on the quality of laboratory results. 4th ed.. Weinheim: Wiley-Blackwell; 2009.
  7. Wayne, Pa. M47-A. Principles and procedures for blood cultures: approved guideline. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI); 2007.

  Regelverk

  Till toppen av sidan