Referenser och regelverk

  Riktlinjerna i Vårdhandbokens texter om venös provtagning är om inget annat anges baserade på Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture: approved standard – GP41. 7th. ed. Wayne, Pa: Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI); 2017.

  Referenser

  1. Theodorsson E, Berggren-Söderlund M, Becker C, Grubb A, Hansson L-O, Jacobsson S, et al, redaktörer. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 10. Lund: Studentlitteratur AB; 2018.
  2. Pansky B. Review of gross anatomy. 5. ed. New York: Macmillan; 1984.
  3. Rifai N, Horvath AR, Wittwer CT. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 6. Philadelphia: Saunders; 2017.
  4. Socialstyrelsen. Vårdhygien. Stockholm: 2020.
  5. Fass. Klorhexidinsprit Fresenius Kabi. Stockholm: Läkemedelsindustriföreningen (LIF);
  6. Guder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. Diagnostic Samples: From the Patient to the Laboratory:The Impact of Preanalytical Variables on the Quality of Laboratory. 4. Weinheim: John Wiley & Sons; 2009.
  7. Wayne, Pa. M47-A. Principles and procedures for blood cultures: approved guideline. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI); 2007.
  8. Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM). Rekommenderade metoder: Diagnostik av infektioner i blod orsakade av bakterier och svamp. Version 1.1. (pdf). 2022 [citerad 2023-08-31].

  Regelverk

  Till toppen av sidan