Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom venös blodprovtagning kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner för hantering av använd kanyl och hållare.
  • Rutiner för desinfektion vid provtagning.

Tillverkarens bruksanvisning behövs för:

  • Lokalbedövning.
  • Eventuell montering av kanyl.
  • Aktivering av stickskydd.

I dessa fall kan anvisningar från det analyserande laboratoriet finnas eller behöva upprättas:

  • Tid för fasta.
  • Märkning och val av provrör.
  • Hur provtagningstid ska anges.
  • Provtagning för blododling.
  • Förvaring och transport av prov.
Till toppen av sidan