Säng och sängutrustning i vård och omsorg

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper om säng och sängutrustning i vård och omsorg. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken. Observera att ett eller flera alternativ kan vara rätt svar.

Målsättningen är att sängen ska ge patienten möjlighet till sömn, vila, rekreation och förhindra trycksår. Hur kan dessa behov tillfredsställas?
Sängen och sängutrustning ska anpassas efter personliga och medicinska behov och kan även ha en behandlande funktion. Ge exempel på behandlande funktion.
En vårdsäng är en medicinteknisk produkt. När kan en sådan vårdsäng förskrivas till personer utanför slutenvården?
Vilket krav ställs på sängen i slutenvården för att underlätta andning och cirkulation?
I det fall sänggrindar används finns IEC-direktiv om avstånd mellan madrass och grindens överkant. Vilket avstånd ska det vara?
Vad ska syftet med sänggrindar vara?
En patient vårdas på sjukhus efter en fallolycka i hemmet och är bedömd att ha hög fallrisk. Vad är sant om användningen av sänggrindar?
Du vårdar en patient med kognitiv svikt och hög fallrisk som frekvent försöker resa sig upp och gå iväg på egen hand. Personalen som arbetade passet innan har höjt sänggrindarna på båda sidor av sängen. Vad är viktigt att tänka på när samtycke är svårt att inhämta?
Vem får ta beslut om sänggrindar ska användas hos en patient i din verksamhet?
Vad kan vara ett bra alternativ när en förvirrad patient försökt klättra över sina sänggrindar?
Val av madrass ska baseras på patientens individuella behov som vikt, liggkomfort, förebygga och/eller behandla uppkomna trycksår. Vad gäller för övrigt för skummadrasser?
Lokala anvisningar gäller för rengöring och desinfektion av vårdbädden när en patient lämnat vårdenheten. Vad ska dessutom utföras?
Varför är okulärbesiktning av madrass viktigt?
Varför är det viktigt med dokumenterade rutiner för slutrengöring och slutdesinfektion av bädden samt slutstädning när en patient lämnat vårdenheten eller bytt säng?
Till toppen av sidan