Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området Säng och sängutrustning i vård och omsorg kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

  • Val av madrass och säng utifrån personens behov.
  • Rutin för återkommande kontroll av att madrassöverdrag (avtagbart överdrag eller integrerad skyddsfolie) är helt och även inspektera att skummet inte har blivit nedsmutsat av kroppsvätskor.
  • Rutin för återkommande kontroll av att avtagbart kuddöverdrag är helt och fritt från ytliga skador samt att inspektera att kudden innanför kuddöverdraget inte har blivit nedsmutsad av kroppsvätskor.
  • Rengöring respektive desinfektion av säng, madrass, överdrag och sängtillbehör såsom sänggrindar.
  • Användning av sänggrindar.

Tillverkarens bruksanvisning ska finnas för:

  • Inspektion av madrassöverdrag och madrasskum.
  • Sänggrindar då det är viktigt att en sänggrind används till den specifika typ av säng den är tillverkad för. 

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan