För att motverka smittspridning ska varje enhet ha dokumenterade och förankrade rutiner för rengöring och desinfektion. Personal som utför arbetsmomentet ska ha kunskap om arbetssätt och den utrustning och de kemikalier som behövs för att rengöring och desinfektion ska vara optimal [47-51].

När en patient har lämnat vårdenheten rengörs säng och tillbehör. Alla bäddtextilier och tvättbara kuddar ska tvättas eftersom de har varit i nära kontakt med patienten och risken ökar för kontaminering [24,29]. Övriga kuddar med avtorkningsbara överdrag rengörs och desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensid.

Patientnära ytor så som säng, sänggrindrar, madrass, sängbord samt andra tagytor ska rengöras och desinfekteras noggrant för att motverka kontaminering från föregående patient [21] eller mellan patienter i samma rum [24]. Noggrann handhygien hos personalen är av stor betydelse för att inte kontaminera en ren yta [47]. 

Vilka områden som ingår i patientnära ytor och tagytor vid en så kallad slutrengöring och slutdesinfektion bör framgå i enhetens lokala anvisningar.

Undvik vårdrelaterade infektioner relaterade till säng och bäddutrustning genom noggrann:

  • rengöring av säng och madrassöverdrag
  • kontroll av att madrassöverdrag oavsett löstagbart eller med integrerad skyddsfolie är helt 
  • kontroll av att madrasskärnan (skummet och luftceller) inte är nedsmutsat eller har tappat sin tryckfördelande förmåga.

Skadade madrassöverdrag och kuddöverdrag byts ut. För rengöring och ytdesinfektion av överdrag på kuddar och madrasser, följ tillverkarens rekommendationer och hygienregler.

Observera att eventuellt vatten som använts vid rengöring inte får tömmas ut i vårdrummets tvättställ. Detta sker lämpligen i en spoldesinfektor.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan