Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Lägg underlakan direkt på madrassen eller madrassöverdraget. Undvik plastade underlägg både för den personliga komfortens skull och för att undvika sår orsakade av fukt [45]. Använd inkontinensmaterial vid behov. Dessa hjälpmedel bör vara utformade så att rengöring och desinfektion underlättas. Överdrag ska tåla rengöring och ytdesinfektion samt även vara möjliga att tvätta och torka maskinellt vid hög temperatur (minst 70 °C). Tänk på att frekvent och långvarig användning av rengörings- och ytdesinfektion påverkar ytans genomsläpplighet [46].

Tvättbara kuddar förses med kuddöverdrag som kan vara tillverkat av vätsketät polyuretan som ångandas. Kuddöverdraget ska precis som löstagbara madrasskydd kunna rengöras och ytdesinfekteras samt kunna maskintvättas vid minst 70 °C och torkas maskinellt vid hög torktemperatur. Kuddöverdraget placeras närmast kudden innan örngott. Engångskuddar kasseras mellan varje patient.

Bäddning med patient kvar i sängen

Vid bäddning med patienten kvar i sängen beaktas patientens egen förmåga att hjälpa till och hänsyn tas till patientens integritet. Använd hjälpmedel som underlättar förflyttning, till exempel glidlakan. Sänglinne byts vid behov, dock minst en gång i veckan. Speciell hänsyn kan behöva tas när patienten vårdas hemma.

Avlastande kuddar och positioneringsmaterial kan användas för lägesändring och ökad komfort, följ tillverkarens bruksanvisning.

Beakta SS 8760002:2018 Sjukvårdstextil - Tyger för sjukvårdsbruk - Egenskaper, provning och kontroll.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan