Basal och preventiv omvårdnad

Sängen, vårdbädden

Innehåll

Visa innehåll som:
Sängen, vårdbädden - Översikt

Vårdbädden används för sömn, vila, rekreation och vård/behandling. Det är viktigt för omvårdnaden att sängutrustningen anpassas till den enskilda individens personliga och medicinska behov. Sängens utformning kan skilja sig mellan slutenvård och de som finns i särskilt eller ordinärt boende.

Utrustning och rutiner

Madrass och övrig bäddutrustning ska anpassas efter varje persons individuella behov av komfort, tryckreducering och mobilisering såväl i slutenvård som i särskilt eller ordinärt boende.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om sängen, vårdbädden.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom sängen, vårdbädden.

Till toppen av sidan