Läkemedelsbehandling

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Cytostatika, cytotoxiska läkemedel - Översikt

  Cytostatika och cytotoxiska läkemedel används vid behandling av tumörsjukdomar och för att dämpa immunreaktioner vid till exempel transplantationer eller vid olika former av autoimmuna sjukdomar, som exempelvis reumatoid artrit och psoriasis.

 • Riskbedömning

  Verksamhetschefen eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) är ansvarig för att förhållandena inom verksamheten överensstämmer med gällande föreskrifter.

 • Beredning

  Hantering av cytostatika och cytotoxiska läkemedel ska alltid ske så att patient, personal och omgivning skyddas mot exponering. Arbetet ska utföras så att risk för spill, damm och aerosolbildning minimeras. I anslutning till beredning av cytostatika ska det finnas tillgång till ögondusch, handtvätt samt uppsamlingsmaterial för riskavfall.

 • Administrering

  Förbered dig genom att läsa på om den aktuella behandlingen och de enskilda preparaten som ingår i den, innan du ger behandling.

 • Omhändertagande av avfall, spill, och utsöndringar

  Avfall som uppstår vid hantering eller vid kontakt med cytostatikabehandlad patient är riskavfall. Omhändertagande av cytostatikakontaminerat avfall ska ske på sådant sätt, att personal och omgivning i alla hanteringsled skyddas från exponering.

 • Städning

  Det är viktigt att personal som städar utrymmen som kan vara kontaminerade har erforderliga kunskaper om risker med detta arbete och hur dessa kan undvikas.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om cytostatika, cytotoxiska läkemedel.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom cytostatika, cytotoxiska läkemedel.

Till toppen av sidan