Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom cytostatika, cytotoxiska läkemedel
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Skydds- och hanteringsinstruktioner där cytostatikabehandling tillreds och administreras.
  • Användning av dubbla handskar efter verksamhetens riskbedömning. 
  • Hur avfallsbehållaren och den punktionssäkra behållaren ska omhändertas.
  • Skydds- och hanteringsföreskrifter inom kommunernas verksamhet om cytostatikabehandling ges i hemmet.
  • Olika sätt att administrera cytostatika utöver injektion, infusion och peroral som beskrivs i detta avsnitt i Vårdhandboken.
  • Information om vem som ska kontaktas och avvikelserutiner om något går fel vid hantering av cytostatika/cytotoxiska läkemedel.
  • Rutiner kring extravasering.
Till toppen av sidan