Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom cytostatika, cytotoxiska läkemedel. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken

På vilket sätt kan cytostatika/cytotoxiska läkemedel vara en potentiell arbetsmiljörisk?
Vad ingår primärt i riskbedömningen då en enhet ska hantera och/eller behandla patienter med cytostatika?
Vem har ansvaret för att personal har erforderlig kunskap vid arbete med cytostatika?
Hur lång tid efter en cytostatikabehandling kan det finnas rester av cytostatika i urinen?
Var ska cytostatika beredas?
Vilken sorts handskar ska användas vid hantering av cytostatika eller produkter som kontaminerats av cytostatika?
Vad består den personliga skyddsutrustningen av vid administrering?
Hur går det att förhindra övertryck och risk för att aerosoler kommer ut ur läkemedelsampullen vid beredning?
Hur ska avfallet hanteras?
Hur ska peroral cytostatika förvaras på avdelning?
Vad gör man först i händelse av cytostatikastänk i ögonen?
Hur tas urin omhand under cytostatikapreparatets utsöndringstid?
Vad ska personal som städar utrymmen där det finns risk för exponering av cytostatika bland annat tänka på?
Till toppen av sidan