Huddesinfektion

Ingrepp med liten risk för infektion

Infektionsrisken är liten vid inläggning av PVK, förutsatt att huden desinfekteras. Vid kapillärprovtagning och vid injektioner subkutant eller intramuskulärt saknas evidens avseende nyttan av huddesinfektion. Å andra sidan finns inte heller några bra uppföljande studier avseende risken för infektion om huddesinfektion inte utförs. Inom sjukvården finns många patienter med nedsatt immunförsvar. Därför rekommenderas att huddesinfektion som regel utförs inom sjukvården inför provtagning och injektioner som sker via huden, till exempel intramuskulära injektioner, injektioner av kortison omkring muskelfästen med mera.

Undantag kan dock göras (det vill säga huddesinfektion är inte nödvändig) vad gäller vaccinationer som ges subkutant, intrakutant eller intramuskulärt till friska personer. Huddesinfektion är inte heller nödvändig vid subkutan injektion av läkemedel, till exempel insulin, antikoagulantia eller smärtstillande. Infektionskomplikationer är ytterst ovanliga i dessa fall och det saknas studier som visar att huddesinfektion har betydelse.

Utförande

  • Använd klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70% alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. [2]
  • Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tid huden behöver gnidas, 5 sekunder bedöms kunna fungera i praktiken. För att alkoholen skall hinna verka ska huden därefter vara fuktig under minst 30 sekunder. [3].
  • Tillämpa aseptisk teknik, vilket innebär att huden där kanylen penetrerar efter desinfektionen inte får beröras med händer eller osterila handskar, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt.

Vid byte av förband omkring PVK är det som regel inte nödvändigt att utföra huddesinfektion, men eventuellt blod på huden bör torkas bort, och då kan med fördel en tvätt-tork med desinfektionsmedel användas.

Alternativt medel (vid allergi mot klorhexidin)

Etanol cirka 70% utan klorhexidin, isopropanol cirka 60% utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat desinfektionsmedel med motsvarande antibakteriell aktivitet kan användas vid överkänslighet mot klorhexidin. Till exempel kan teknisk sprit användas (denaturerad etanol). Det går också bra att använda ett alkoholbaserat medel avsett för handdesinfektion. Klorhexidin har en långtidseffekt på huden som är önskvärd vid kvarvarande främmande material som till exempel kärlkatetrar. Vid enbart punktioner är etanol eller isopropanol utan klorhexidin fullgoda alternativ till klorhexidinsprit.

Till toppen av sidan