Huddesinfektion

Vid prov för blododling

Vid prov för blododling är huddesinfektionen mycket viktig och kan inte likställas med den som sker vid prov för klinisk kemi. Vid för kort desinfektionstid kan blododlingar kontamineras med hudbakterier, vilket leder till falskt positivt blododlingssvar [7]. 

  • Använd klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70% alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. [2]
  • Gnid in huden med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder och låt därefter lufttorka. Huden ska vara fuktig minst 30 sekunder innan den torkar.
  • Desinfektera även membranet till blododlingsflaskan under minst 5 sekunder och låt lufttorka.

Alternativt medel (vid allergi mot klorhexidin)

Etanol cirka 70% utan klorhexidin, isopropanol cirka 60% utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat desinfektionsmedel med motsvarande antibakteriell aktivitet kan användas vid överkänslighet mot klorhexidin. Till exempel kan teknisk sprit användas (denaturerad etanol). Det går också bra att använda ett alkoholbaserat medel avsett för handdesinfektion. Klorhexidin har en långtidseffekt på huden som är önskvärd vid kvarvarande främmande material som till exempel kärlkatetrar. Vid enbart punktioner är etanol eller isopropanol utan klorhexidin fullgoda alternativ till klorhexidinsprit.

Till toppen av sidan