Central venkateter

Avlägsnande av CVK

Behovet av central venkateter (CVK) bör omprövas dagligen hos varje enskild patient. Om CVK inte behövs ska den avlägsnas [1]. Infektionsrisken ökar med antalet CVK-dygn [17].

CVK bör om möjligt avlägsnas med sänkt huvudända för att undvika luftemboli [1].

Tunnelerade CVK har en kuff av syntetiskt material som växer fast i patientens vävnad. Denna typ av CVK måste avlägsnas med kirurgi.

Material

 • Engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 • Rena undersökningshandskar.
 • Omläggningsset.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Vid klorhexidinallergi används etanol 70% eller medel med motsvarande effekt.
 • Suturborttagare.
 • Sterila kompresser.
 • Transparent förband.

Vid odling på spets:

 • Steril sax.
 • Odlingsrör.
 • Odlingsremiss.

Assistent behövs när spetsen ska klippas för odling.

Tillvägagångssätt

I samband med avlägsnande observeras patienten avseende påverkan på andning eller cirkulation.

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock vid behov.
 3. Sänk huvudändan.
 4. Desinfektera händerna.
 5. Ta på rena undersökningshandskar.
 6. Ta bort förbandet, eventuella suturer, desinfektera huden runt insticksstället och låt lufttorka.
 7. Uppmana patienten att andas ut samtidigt som katetern dras ut. Kontrollera att katetern är hel och oskadd.
 8. Steril kompress trycks samtidigt mot insticksstället. Trycket kvarhålls i 5-10 minuter.
 9. Klipp ner cirka 5 cm av CVK med steril sax i odlingsrör om denna ska skickas för odling.
 10. Fäst ett tättslutande, lufttätt förband över insticksstället.
 11. Höj sängens huvudända.
 12. Dokumentera.

Beakta eventuella lokala anvisningar:

 • Rutin för odling av CVK-spets.
 • Fortsatt observation av patient och förband.
 • Eventuellt tid i planläge.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan