Central venkateter

Indikation och dokumentation

Korrekta och strikta indikationer ska alltid tillämpas för ingrepp i blodbanorna [1,5]

Exempel på indikationer:

 • Svårstucken patient.
 • Infusion av kärlretande eller kärlsammandragande läkemedel eller vätskor.
 • Långvarigt behov av venös infart.
 • Annan specifik behandling exempelvis transfusioner eller behandling med immunglobuliner.
 • Snabba/stora mängder infusioner/transfusioner.
 • Centralvenös tryckmätning.

Dokumentation

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) ska en patientjournal innehålla dokumentation för att kunna bedriva en god och säker vård. Vad gäller central venkateter (CVK) ska alla uppgifter dokumenteras och signeras av den läkare eller sjuksköterska som utfört åtgärden eller handlingen.

Dokumentationens innehåll

 • information till patienten
 • indikation för CVK
 • typ av CVK
 • inläggningstidpunkt och inläggningsteknik
 • lokalisation
 • omläggning av insticksställe
 • insticksställets utseende
 • eventuella komplikationer (inklusive åtgärder och resultat) av inläggning, handhavande och borttagning
 • kateterns funktion inklusive blodreturkontroll
 • patientens subjektivt upplevda besvär
 • dagligt ställningstagande till fortsatt behov av CVK
 • tidpunkt och anledning till borttagande av CVK.
Till toppen av sidan