Omläggning och kranbyte

CENTRAL VENKATETER

Intervall

Omläggning utförs var 3:e till 5:e dag i sluten vård. Om förbandet lossnat, är fuktigt eller förorenat bör omläggning ske omedelbart. I öppenvård/hemsjukvård kan omläggning av praktiska skäl utföras upp till var 7:e dag. Tunnelerad central venkateter (CVK) läggs enbart om tills den är fastläkt och suturerna tagits bort efter cirka fyra veckor [1,9].

Trevägskranar och injektionsventiler ska ses som en helhet. Målet är att göra så få manipulationer som möjligt som innebär att systemet bryts. Vid användning av produkter som är blod- och fettresistenta är rekommenderad bytesfrekvens var 3:e till var 7:e dygn, oavsett om det är blod, fett eller klara vätskor som infunderas [1,14].

Vissa tillverkare rekommenderar annan bytesfrekvens.

Spolning

Vid spolning kan spol-stopp-spoltekniken (det vill säga spolning i portioner om 1-2mL) användas men evidensen för detta är begränsad. Detsamma gäller tekniken att spola in de sista millilitrarna försiktigt för att undvika att blod backar tillbaka in i CVK. Vårdhandboken kan därför inte rekommendera om detta ska göras eller inte.

Material

 • Engångs plastförkläde eller ren skyddsrock vid behov.
 • Rena undersökningshandskar.
 • Omläggningsset.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Vid klorhexidinallergi används etanol 70% eller medel med motsvarande effekt.
 • Eventuellt sterila öronpinnar.
 • 10 mL- eller 20 mL-sprutor.
 • Natriumklorid 9 mg/mL 20-40 mL.
 • Injektionsventil och eventuellt trevägskranar.
 • Högpermabel polyuretanfilm eller steril kompress.
 • Eventuellt steril duk eller liknande.

Utförande

Omläggning utförs med aseptisk metod med hjälp av höggradigt rena produkter eller sterila produkter. Arbeta så att det höggradigt rena behålls höggradigt rent och det sterila behålls sterilt.

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock vid behov.
 3. Sänk patienten till planläge (om tillståndet tillåter).
 4. Desinfektera händerna och ta därefter på rena undersökningshandskar.
 5. Avlägsna det gamla förbandet och ta därefter av handskarna.
 6. Desinfektera händerna.
 7. Öppna omläggningssetet och duka upp övriga tillbehör. Genomfukta tvätt-torken ordentligt med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol 70%.
 8. Fyll 10 mL-sprutorna med Natriumklorid 9 mg/mL.
 9. Koppla samman injektionsventiler och trevägskranar. Kontrollera att alla kopplingar är korrekt ihopsatta. Fyll dessa med Natriumklorid 9 mg/mL. Stäng kranen för att undvika att luft kommer in.
 10. Ta på rena undersökningshandskar.
 11. Tvätta vid behov bort koagulerat blod med Natriumklorid-fuktad öronpinne. Låt huden lufttorka.
 12. Desinfektera insticksstället, katetern och med god marginal det hudområde som kommer att hamna under förbandet. Gnid in medlet med ordentligt fuktad tvätt-tork under cirka 30 sekunder och låt huden lufttorka.
 13. Stäng CVK med klämma alternativt avstängningsventil. Skruva loss trevägskranen eller injektionsventilen.
 14. Desinfektera katetermynningen.
 15. Koppla på de genomspolade kranarna och injektionsventilerna.
 16. Öppna klämman eller avstängningsventilen.
 17. Aspirera försiktigt så att blod syns i katetern för att kontrollera blodretur.
 18. Spola CVK med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL. Det är viktigt med denna mekaniska rengöring. Använd eventuellt spol-stopp-spolteknik och försiktig spolning av sista millilitrarna, läs mer i texten Spolning och heparinisering.
 19. Täck insticksstället med högpermeabelt polyuretanförband. Var noga med att huden är helt torr under förbandet.
 20. Kontrollera att märkning finns: central venkateter. Täck vid behov kranar med rena kompresser.
 21. Återställ huvudändans läge.
 22. Dokumentera.

Alternativt om material förbereds i annat rum

 1. Desinfektera händerna.
 2. Öppna omläggningssetet och duka upp övriga tillbehör på ett väl desinfekterat rullbord. Genomfukta tvätt-torken ordentligt med klorhexidinsprit  5 mg/mL eller etanol 70%.
 3. Fyll 10 mL-sprutorna med Natriumklorid 9 mg/mL.
 4. Koppla samman injektionsventiler och trevägskranar. Kontrollera att alla kopplingar är korrekt ihopsatta. Fyll dessa med Natriumklorid 9 mg/mL. Stäng kranen för att undvika att luft kommer in.
 5. Sätt tillbaka skyddsproppar och täck med steril duk innan rullbordet rullas vidare in till patientrummet.

Följ punkt 1-6 och 10-22 ovan under "Utförande".

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan