Central venkateter

Blodprov och blododling via CVK

Blodprov via central venkateter

Provtagning kan göras från central venkateter (CVK). Vid provtagning används antingen vacutainerhållare, adapter och rör eller spruta.

Gör så här:

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock vid behov.
 3. Desinfektera händerna.
 4. Ta på rena undersökningshandskar.
 5. Desinfektera injektionsmembran. Injektionsmembran desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka.
 6. Aspirera 5-10 mL blod som kasseras som ”slask”.
 7. Ta de prover som ordinerats.
 8. Spola systemet med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL. Det är viktigt med denna mekaniska rengöring. Byt injektionsmembran om dessa inte kan spolas helt rena.
 9. Dokumentera.

Lokala anvisningar kan finnas angående:

 • Provtagning ur CVK gällande koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via densamma.
 • Provtagning ur CVK gällande koagulationsprover då heparinlås används.

Här finns regionala tillägg

Blododling via central venkateter

Blododling ur CVK tas antingen för att patienten är svårstucken eller vid misstanke om kateterrelaterad infektion.

Vid misstanke om kateterrelaterad infektion tas blododling samtidigt (inom 15 minuter) både perifert och ur CVK [13]. Detta kallas parad blododling eller blododling med tidsskillnad. För att styrka förekomst av kateterrelaterad infektion bör odling på blod taget ur CVK vara positiv (med samma bakterie) > 120 minuter före växt i perifer blododling [14-16]. Vid flerlumen-CVK bör prov tas ur varje skänkel. Överväg att ta den perifera blododlingen först eftersom patienten inte sällan är svårstucken.

Gör så här:

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock vid behov.
 3. Desinfektera händerna.
 4. Ta på rena undersökningshandskar.
 5. Desinfektera injektionsmembran. Injektionsmembran desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka.
 6. Desinfektera även membranet till blododlingsflaskorna under minst 5 sekunder. Låt desinfektionsmedlet torka.
 7. Slaskrör tas enligt mottagande laboratoriums anvisning.
 8. Ta de blododlingar som ordinerats, den aeroba först.
 9. Spola systemet med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL. Det är viktigt med denna mekaniska rengöring. Byt injektionsmembran om dessa inte kan spolas helt rena.
 10. Dokumentera.

Lokala anvisningar kan finnas angående:

 • Val av desinfektionsmedel.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar gällande rutiner för ”slask” rör.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar angående blododling tagen ur CVK.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan