Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  1. Nyberg G, Jönsson A, red. Njursjukvård. Lund: Studentlitteratur; 2014.
  2. Thomas N. Renal nursing: care och management of people with kidney disease. 5.ed.Wiley-Blackwell, UK; 2019. chapter 8, Haemodialysis; p.179.
  3. Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS. Handbook of dialysis. 5. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2015.
  4. Clyne N, Rippe B, red. Njursjukdom: teori och klinik. Lund: Studentlitteratur; 2015.
  5. Aurell M, Samuelsson O. Njurmedicin. 5. [omarb.] uppl. Stockholm: Liber; 2020.
  6. Pinto R, Sousa C, Salgueiro A, Fernandes I. Arteriovenous fistula cannulation in hemodialysis: A Vascular access clinical practice guidelines narrative review. J Vasc Access. 2022;23(5):825-831.
  7. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention (CDC); 2011.
  8. Ahsan Sohail M, Vachharajani J Tushar, Anvari E. Central Venous Catheters for Hemodialysis-the Myth and the Evidence. Kidney Int Rep. 2021;6(12):2958-2968.
  9. Acosta S, Frykholm P, Granath A, Hammarskjöld F, Lindgren S, Lindwall R, Pikwer A, Sandström K, Taxbro K, Åkeson J. Riktlinjer för central venkateterisering. Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI); 2018.
  10. Hemodialysis catheters: How to keep yours working well [Internet]. National kidney foundation; 2015 [citerad 2023-11-17].
  11. Dietisternas Riksförbunds referensgrupp för Njurmedicin. Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys. 2012.
  12. Kosmadakis G C, Bevington A, Smth A C, Clapp E L, Viana J L, Bishop N C, et al. Physical exercise in patients with severe kidney disease. Nephron Clin Pract. 2010;115(1):c7-c16.
  13. Lindberg M, Wikström B, Lindberg P. Fluid Intake Appraisal Inventory: development and psychometric evaluation of a situation-specific measure for haemodialysis patients' self-efficacy to low fluid intake. J Psychosom Res. 2007;63(2):167-73.
  14. Njurförbundet. Nationellt vårdprogram för egenvård vid dialys [Internet]. Stockholm: Njurförbundet; 2019.

  Regelverk

  Till toppen av sidan