Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  1. Nyberg G, Jönsson A, red. Njursjukvård. Lund: Studentlitteratur; 2014.
  2. Thomas N. Renal nursing: care och management of people with kidney disease. 5.ed.Wiley-Blackwell, UK; 2019. chapter 8, Haemodialysis; p.179.
  3. Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS. Handbook of Dialysis. 5. Wolters Kluwer; 2015.
  4. Clyne N, Rippe B, redaktörer. Njursjukdom: teori och klinik. 1. Lund: Studentlitteratur; 2015.
  5. Aurell M, Samuelsson O, Guron G, Saeed A, redaktörer. Njurmedicin. 5. Stockholm: Liber; 2020.
  6. Pinto R, Sousa C, Salgueiro A, Fernandes I. Arteriovenous fistula cannulation in hemodialysis: A Vascular access clinical practice guidelines narrative review. J Vasc Access. 2022;23(5):825-831.
  7. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention (CDC); 2011.
  8. Ahsan Sohail M, Vachharajani J Tushar, Anvari E. Central Venous Catheters for Hemodialysis-the Myth and the Evidence. Kidney Int Rep. 2021;6(12):2958-2968.
  9. Acosta S, Frykholm P, Granath A, Hammarskjöld F, Lindgren S, Lindwall R et al. Riktlinjer för central venkateterisering. Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI); 2018.
  10. Hemodialysis catheters: How to keep yours working well [Internet]. National kidney foundation; 2015 [citerad 2023-11-17].
  11. Dietisternas Riksförbunds referensgrupp för Njurmedicin. Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys. 2012.
  12. Kosmadakis G C, Bevington A, Smth A C, Clapp E L, Viana J L, Bishop N C, et al. Physical exercise in patients with severe kidney disease. Nephron Clin Pract. 2010;115(1):c7-c16.
  13. Lindberg M, Wikström B, Lindberg P. Fluid Intake Appraisal Inventory: development and psychometric evaluation of a situation-specific measure for haemodialysis patients' self-efficacy to low fluid intake. J Psychosom Res. 2007;63(2):167-73.
  14. Njurförbundet. Nationellt vårdprogram för egenvård vid dialys [Internet]. Stockholm: Njurförbundet; 2019 [uppdaterad 2019-09-18; citerad 2024-04-11].

  Regelverk

  Till toppen av sidan