Dialys, hemodialys

Femoraliskateter

Vid behov av akut dialys när ingen blodaccess finns tillgänglig kan en dialyskateter (CDK) för engångsbruk (femoraliskateter) läggas i vena femoralis. Ibland kan en mjuk dialyskateter läggas in i vena femoralis för att kunna användas vid några dialystillfällen. 

Inläggning

En femoraliskateter läggs in under sterila förhållanden med så kallad Seldingerteknik. Patienten ska ligga i renbäddad säng och hudområdet ska före ingreppet tvättas med desinfekterande tvättsvamp. Ingreppet ska utföras av sterilklädd personal med steril uppdukning och steril dukning kring det hudområde ingreppet ska göras. Personal som ska utföra ingreppet ska utföra preoperativ handdesinfektion.

Patienten upplever normalt inget obehag av katetern men måste ha sängläge under dialysbehandlingen.

Katetern ska fixeras väl och inspekteras med jämna mellanrum under behandlingen, så att eventuell blödning upptäcks.

Femoraliskatetern avlägsnas vanligen efter behandlingen eftersom placeringen i ljumsken medför risk för infektion eller trombos. Vid blodaccessproblem kan läkare besluta att femoraliskatetern kan ligga kvar några dagar för fortsatt behandling. Katetern ska då sutureras och vara fastsuturerad tills den ska avlägsnas. Katetern inspekteras dagligen och omläggning sker vid behov. Lossnar sutur eller om det finns tecken på infektion eller trombos ska läkare kontaktas.

Till toppen av sidan