Dialys, hemodialys

Femoraliskateter, avlägsnande

Avlägsnande

Det är viktigt med noggrann aseptik vid avlägsnande av en femoraliskateter. Använd munskydd och visir för att skydda dig mot stänk.

  1. Avlägsna förbandet och inspektera området runt insticksstället, notera eventuell svullnad och/eller blödning.
  2. Då katetern avlägsnats måste kompression över insticksstället ske tills blödningen har upphört.
  3. Kontrollera att katetern är hel och oskadd.
  4. Fråga läkaren om kateterspetsen ska skickas till odling.
  5. Sätt på sterilt förband som kan tas bort efter några timmar.
  6. Patienten ordineras sängläge upp till två timmar, beroende på kateterns grovlek.
  7. Inspektera åter insticksstället avseende svullnad eller blödning innan patienten stiger ur sängen.
Till toppen av sidan