Dialys, hemodialys

CDK, avlägsnande

Permanent CDK

Avlägsnande av CDK är ett operativt ingrepp och görs enligt samma rutiner som vid inläggningen. Avlägsnas lämpligen på icke dialysdag.

Temporär CDK

Avlägsnas lämpligen på en icke dialysdag.

Det är viktigt med noggrann aseptik vid avlägsnande av en CDK.

  1. Avlägsna förbandet.
  2. Desinfektera insticksstället och hudområdet runtomkring med klorhexidinsprit 5 mg/mL och invänta inverkningstiden, det vill säga den tid det tar för medlet att torka in.
  3. Avlägsna suturer.
  4. Sänk patientens huvudända lägre än hjärtats nivå, för att motverka undertryck i de stora venerna. Undertryck kan orsaka luftemboli.
  5. Instruera patienten att ta ett djupt andetag och andas ut långsamt. Dra ut katetern snabbt och jämt och tryck en ihoprullad steril kompress mot instickstället. Komprimera under 10-20 minuter. Efter avlägsnandet kan patientens huvudända höjas och patienten kan ligga eller halvsitta i sängen 45-60 minuter.
  6. Kontrollera att katetern är hel och oskadd.
  7. Vid misstanke om kateterrelaterad infektion, eller annars enligt lokala rutiner, kan läkare ordinera odling av kateterspets: Stick ned kateterspetsen direkt i ett sterilt provrör för bakterieodling och klipp med steril sax av cirka 5 cm av spetsen.
  8. Sätt på sterilt och tätslutande förband. Detta för att undvika att luft sugs in genom hudtunneln/insticksstället. Förbandet bör vara kvar minst 24 timmar.
  9. Ha patienten under uppsikt den tid läkare ordinerar.
  10. Dokumentera datum för avlägsnande och eventuella avvikelser i patientens journal.
Till toppen av sidan