Dialys, hemodialys

CDK, avlägsnande

Permanent CDK

Avlägsnande av CDK är ett operativt ingrepp och görs enligt samma rutiner som vid inläggningen. Avlägsnas lämpligen på en dag då patienten inte har dialysbehandling.

Temporär CDK

Avlägsnas lämpligen på en dag då patienten inte har dialysbehandling.

Det är viktigt med noggrann aseptik vid avlägsnande av en CDK.

  1. Avlägsna förbandet.
  2. Desinfektera insticksstället och hudområdet runtomkring med klorhexidinsprit 5 mg/mL och vänta tills det torkat in.
  3. Avlägsna suturer.
  4. Sänk patientens huvudända lägre än hjärtats nivå, för att motverka undertryck i de stora venerna. Undertryck kan orsaka luftemboli.
  5. Instruera patienten i att ta ett djupt andetag och att andas ut långsamt. Dra ut katetern snabbt och jämnt och tryck en ihoprullad steril kompress mot instickstället. Komprimera under 10 - 20 minuter. 
  6. Kontrollera att katetern är hel och oskadd.
  7. Vid misstanke om kateterrelaterad infektion, eller annars enligt lokala rutiner, kan läkare ordinera odling av kateterspets. Då sticks kateterspetsen ned direkt i ett sterilt provrör för bakterieodling. Klipp med steril sax av cirka 5 cm av spetsen.
  8. Sätt på ett sterilt och tätslutande förband. Detta för att undvika att luft sugs in genom hudtunneln/insticksstället. Förbandet bör vara kvar i minst 24 timmar. Nu kan patientens huvudända höjas och patienten kan ligga eller halvsitta i sängen i 45-60 minuter.
  9. Läkaren ordinerar under hur lång tid patienten behöver observeras.
  10. Dokumentera datum för avlägsnande och eventuella avvikelser i patientens journal.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan