Dialys, hemodialys

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området hemodialys
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Stickteknik vid punktion av AV-fistel.
  • Inläggning av CDK, inklusive preoperativa förberedelser.
  • Avlägsnande av CDK (lokala rutiner finns både för temporär och permanent CDK).
  • Provtagning, infusioner och injektioner vid CDK.
  • Inläggning av femoraliskateter.

 

Till toppen av sidan