Dialys, hemodialys

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom dialys, hemodialys. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

När njurfunktionen har minskat påbörjas ofta njurersättande behandling. Hur mycket av normal njurfunktion har då försvunnit?
En patient med hemodialysbehandling är törstig och får vätskerestriktioner. Varför?
En ny sjuksköterska på vårdavdelningen vill sätta en perifer venkateter i patientens AV-fistel. Varför ska hen inte göra det?
Vad är viktigt när en femoraliskateter ska avlägsnas?
Varför behöver en patient med hemodialysbehandling prata med en dietist?
Vissa långtidskomplikationer hos en patient med hemodialysbehandling kan motverkas av:
Vad är ett graft?
Hur ofta ska omläggning av en central dialyskateter (CDK) ske?
Varför ges antikoagulantia vid dialysbehandlingen?
En patient med hemodialys i hemmet måste:
Till toppen av sidan