Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Kateterisering av urinblåsa

Relaterad information

Patientinformation

1177.se. Njurar och urinvägar.

1177.se. Att få en kateter i urinblåsan.

NIKOLA. Kateterfakta.nu. Webbaserad information till patienter om RIK - KAD - Supra

NIKOLA. Information till patienter med KAD, Suprapubisk kateter med mera

NIKOLA. Filmer om kvarliggande kateter.

NIKOLA. Film om kvarliggande kateter kvinna.

NIKOLA. Filmer ur Blåsans väl och ve.

SINOBA. Föreningen för kunskap om om urininkontinens och blåsproblem

Till toppen av sidan