Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området kateterisering av urinblåsa

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Förtydliga vilket material som används vid kateterisering, kateterval, rengöring, typ av gel.
  • Tillvägagångssätt vid kateterisering inklusive material för att bevara kateterns sterilitet exempelvis med sterilt kateteriseringsset.
  • Förfaringssätt så att kateterns sterilitet bevaras.
  • Fixering och val av påse/ventil.
  • Vad dokumentationen ska innehålla.
Till toppen av sidan