Kateterisering av urinblåsa

Egenvård och information till patienten

Patientundervisningen bör leda till förståelse för anledningen till behandlingen och insikt i nedre urinvägarnas anatomi och funktion.

Egenvård bör uppmuntras så att patienten  kan upprätthålla så mycket som möjligt av sin normala aktivitet [7,8]. En i övrigt väl fungerande kateterbehandling kan upplevas dramatisk om det blir problem eller stopp i katetern i hemmet utan någon handlingsberedskap [9].

I syfte att göra kateterbehandlingen så trygg som möjligt bör patient och eventuellt närstående vara väl informerade om

 • bakgrund till kateterbehandling
 • vad det innebär att få en kateter
 • hur lång tid kateterbehandlingen beräknas pågå
 • hur kateteriseringen görs
 • hur katetern sitter kvar i urinblåsan
 • fixering av urinuppsamlingspåse, både på dagen och på natten
 • tömning och byte av urinuppsamlingspåse
 • vart använda påsar ska kastas
 • användning av kateterventil
 • betydelsen av en god personlig hygien
 • betydelsen av att dricka tillräckligt
 • vanliga komplikationer, såsom lätt blödning och obehag första veckan
 • när och var hjälp bör sökas.

Belys frågeställningar kring sex och samlevnad.

Fördela informationen/undervisningen före och efter själva kateteriseringen. Ge patienten tid att ställa frågor. Informera också närstående, om patienten så önskar. Lämna informationen  muntligt och komplettera med skriftlig information. Berätta för patienten att det finns webbaserad patientinformation som innehåller information om de tre olika kateterbehandlingarna. 

Till toppen av sidan