Hjärt-lungräddning

Stabilt sidoläge

Om en medvetslös person ligger på rygg kan tungan falla bakåt och stänga luftvägen så att personen kvävs. En medvetslös person med normal andning ska därför läggas i stabilt sidoläge.

 • Kontrollera medvetande
 • Öppna luftvägen och kontrollera andningen.

Om personen är medvetslös och andas normalt ska han/hon läggas i stabilt sidoäge. Vänd alltid en medvetslös person mot dig själv.

Gör så här:

 • Lägg ut armen närmast dig på golvet
 • Lägg den bortre armen tvärs över bröstet, med handen
  mot kinden. Håll kvar detta handgrepp.
 • Med din andra hand vinklar du upp det bortre knät
 • Vänd den medvetslösa försiktigt mot dig själv genom att trycka på knät.
 • Böj huvudet bakåt så att luftvägen hålls öppen
 • Justera den medvetslöses hand under kinden så att huvudet inte kan falla framåt igen.
 • Dra upp det övre benet från kroppen så att personen ligger stabilt
 • Kontrollera att personen andas normalt i väntan på hjälp.

Om ingen eller onormal andning, rulla över på rygg och starta HLR.

Om en misstänkt skadad person måste vändas från ryggläge till stabilt sidoläge kan risken att förvärra en skada minska om en extra person håller i huvudet och följer med i rotationsrörelsen till ett stabilt sidoläge.

Vändning från ryggläge till stabilt sidoläge. Klicka på bilden för förstoring.
Till toppen av sidan