Transfusion av blodkomponenter

Beställning av blodkomponent

Beställning av erytrocytkoncentrat

Förenlighetsprövning görs inför transfusion av erytrocytkoncentrat. Märk provrör och remisser före provtagning och identitetskontroll. Läs mer om märkning och identitetskontroll i texten Beställning av undersökning.

Vid beställning av erytrocytkoncentrat:

  • Kontrollera med blodcentralen angående giltighetstiden för analysen.
  • När BAS-test utförs görs enbart blodgruppskontroll och antikroppsscreening av mottagaren.

MG-test (mottagare-givare) är en förenlighetsprövning som krävs om blodmottagaren har irreguljära erytrocytantikroppar. Utvalda blodenheters erytrocyter testas mot blodmottagarens plasma (tidigare kallades detta korstest).

Beställning av erytrocytkoncentrat till patient med giltig BAS- eller MG-test görs på blodcentralens blodbeställningsblankett, per telefon eller digitalt. Giltig BAS-test innebär snabb blodutlämning, om MG-test måste utföras tar det längre tid innan blodet är klart för utlämning.

Beställning av plasma och trombocyter

Beställning av plasma och trombocyter görs på blodcentralens remissblanketter, per telefon eller digitalt. Det finns inga krav på medföljande prov. Patienten ska vara blodgrupperad.

Till toppen av sidan