Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Transfusion av blodkomponenter

Hållbarhetstider och lagring

Hållbarhetstider vid lagring på blodcentraler

Erytrocytkoncentrat förvaras i kyla +2 oC till +6 oC i upp till sex veckor. Särskilt tillverkade erytrocyter kan även förvaras frysta under lång tid.

Flytande plasma förvaras i kyla +2 oC till +6 oC i upp till två veckor.

Färskfryst plasma är plasma som fryses in efter tappning. Den är hållbar i tre månader i frysförvaring vid -18 oC till -25 oC respektive tre år vid -25 oC eller lägre temperatur. Färskfryst plasma ges inom cirka fyra timmar efter upptining. Andra produktnamn kan komma ifråga för likvärdig produkt.

Trombocytkoncentrat förvaras under kontinuerlig vaggning i 20-24 oC i fem dagar eller upp till sju dagar om bakteriologisk kontroll utförs.

Vid transport av blodkomponenter ska rätt förvaringstemperatur upprätthållas, det vill säga samma temperatur som vid lagring.

Transport och lagring av blodkomponenter på vårdenhet

Blodkomponenter transporteras till vårdenheten i vadderad transportpåse eller kylbag och ges så snart som möjligt till patienten.

Om vårdenheten har tillgång till blodkyl eller trombocytvagga kan blodkomponenterna förvaras där efter anvisning från blodcentralen. Endast blodkyl som är godkänd och kontinuerligt inspekterad av blodcentral får användas.

Transport av blodkomponent för transfusion i hemmet sker lämpligen i kylväska/frigolitlåda för att minska risken för yttre temperaturpåverkan från sol/värme och kyla. Användning av kylklossar vid transport bör ske efter validering. Trombocytkoncentrat bör transporteras separerade från andra blodkomponenter på grund av olika krav på lagringstemperatur.

Utlämnande blodcentral kan anvisa annan transportförpackning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan