Transfusion av blodkomponenter

Hållbarhetstider och lagring

Hållbarhetstider vid lagring på blodcentraler

Erytrocytkoncentrat förvaras i kyla +2o till +6oC i upp till sex veckor. Särskilt tillverkade erytrocyter kan även förvaras frysta under lång tid.

Flytande plasma förvaras i kyla +2o till +6oC i upp till två veckor.

Färskfryst plasma är plasma som fryses in efter tappning. Den är hållbar i tre månader i frysförvaring vid -18oC till -25oC respektive tre år vid -25oC eller lägre temperatur. Färskfryst plasma ges inom cirka fyra timmar efter upptining. Andra produktnamn kan komma ifråga för likvärdig produkt.

Trombocytkoncentrat förvaras under kontinuerlig vaggning i 20-24oC i fem dagar, upp till sju dagar om bakteriologisk kontroll utförs.

Vid transport av blodkomponenter ska rätt förvaringstemperatur upprätthållas, det vill säga samma som vid lagring.

Transport och lagring av blodkomponenter på enhet

Blodkomponenter transporteras till enheten i vadderad transportpåse eller kylbag och ges så snart som möjligt till patienten.

Om enheten har tillgång till blodkyl eller trombocytvagga kan blodkomponenterna förvaras där efter anvisning från blodcentralen. Endast blodkyl godkänd och kontinuerligt inspekterad av blodcentral får användas.

Transport av blodkomponent för transfusion i hemmet sker lämpligen i kylväska/frigolitlåda för att minska risken för yttre temperaturpåverkan från sol/värme och kyla. Användning av kylklossar vid transport bör ske efter validering. Trombocytkoncentrat bör transporteras separerade från andra blodkomponenter på grund av olika krav på lagringstemperatur.

Utlämnande blodcentral kan anvisa annan transportförpackning.

Till toppen av sidan