Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området transfusion av blodkomponenter kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för

  • märkning av provrör och remisser före provtagning och identitetskontroll
  • rutiner efter avslutad transfusion.

 

Till toppen av sidan