Nutrition

Nutrition, enteral

Innehåll

Visa innehåll som:
Nutrition, enteral - Översikt

Grunden för all kost- och nutritionsbehandling är oralt intag av mat och dryck. Hos ett mindre antal patienter är aptiten och förmågan att äta så nedsatt, att intaget av mat och dryck trots anpassning är otillräckligt för att tillgodose behovet av energi och näring.

Ansvar

Ansvaret för patientens näringstillförsel förutsätter fasta rutiner med definierade ansvarsområden. Oavsett vårdform ska hygienrutiner, för att förhindra kontamination av näringslösningen, framgå.

Bedömning och utvärdering

Bedömning av behov, uppföljning och utvärdering av om nutritionsbehandlingen överensstämmer med uppsatt mål ska göras regelbundet och omfatta

Administrationsvägar, skötselråd och omvårdnad

Nasogastrisk sond är förstahandsalternativet när enteral nutrition ska tillföras under begränsad tid, upp till 4-6 veckor. För att tolereras så väl som möjligt, bör näringssonderna vara mjuka och så tunna som möjligt.

Tillbehör

Till sondmatningstillbehör hör matningsaggregat, matningssprutor, adaptrar och matningsslangar. Endast sprutor avsedda för enteral nutrition (EN) får användas.

Val av sondnäring

Typ av sondnäring väljs utifrån patientens tillstånd, diagnos, vätske- samt energi- och näringsbehov. För att täcka vätskebehovet tillförs dessutom vätska.

Tillförsel av sondnäring

Sondnäring kan ges på olika sätt: Kontinuerligt med sondmatningsaggregat, vilket innebär att matningen sker kontinuerligt över dygnet.

Läkemedelstillförsel

Läkemedel som tillförs via sond bör vara i flytande beredningsformer eller ges som vattenlösliga tabletter. Endast sprutor avsedda för enteral nutrition (EN) får användas.

Komplikationer

Var uppmärksam på de olika komplikationer som kan förekomma i samband med enteral nutrition. Komplikationerna ska åtgärdas och dokumenteras.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om nutrition, enteral.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om Nutrition, enteral.

Till toppen av sidan