Nutrition, enteral

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området nutrition, enteral
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Val av sondmatningsmetod.
  • Egna hygienanvisningar beträffande förvaring och hantering av industritillverkade sondnäringar.

Tillverkarens bruksanvisning ska följas för:

  • Rengöring av sondmatningsspruta för flergångsbruk.
  • Användning och rengöring av sondmatningsslang.
  • Förvaring och hantering av industritillverkade sondnäringar.

 

Till toppen av sidan