Referenser och regelverk

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  Standarder

  • SIS-TS 39:2015. Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS);
  • SS 8760003:2005. Sjukvårdstextil - plagg för sjukvårdsbruk - allmänna bestämmelser - egenskaper, provning och kontroll. 3. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2005.
  • SS 8760014:2017. Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2017.
  • SS-EN 13795:2011+A1:2013. Sjukvårdstextil - uppdukningsmaterial, operationsrockar och specialarbetsdräkter, avsedda som medicintekniska produkter för patienter, personal och utrustning – Allmänna krav för tillverkare, rekonditionerare och produkter, provningsmetoder, funktionskrav och funktionsnivåer. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2013.
  • SS-EN 149+A1:2009. Andningsskydd - filtrerande halvmasker mot partiklar - fordringar, provning, märkning. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
  • SS-EN 14683:2014. Operationsmunskydd - krav och provningsmetoder. 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2014.

  Regelverk

  Till toppen av sidan