Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  Standarder

  • SIS-TS 39:2015. Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav. Stockholm: Svenska institutet för standarder (SIS);
  • SS 8760003:2005. Sjukvårdstextil - plagg för sjukvårdsbruk - allmänna bestämmelser - egenskaper, provning och kontroll. 3. uppl. Stockholm: Svenska institutet för standarder (SIS); 2005.
  • SS 8760014:2017. Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Svenska institutet för standarder (SIS); 2017.
  • SS-EN 13795:2011+A1:2013. Sjukvårdstextil - uppdukningsmaterial, operationsrockar och specialarbetsdräkter, avsedda som medicintekniska produkter för patienter, personal och utrustning – Allmänna krav för tillverkare, rekonditionerare och produkter, provningsmetoder, funktionskrav och funktionsnivåer. Stockholm: Svenska institutet för standarder (SIS); 2013.
  • SS-EN 149+A1:2009. Andningsskydd - filtrerande halvmasker mot partiklar - fordringar, provning, märkning. Stockholm: Svenska institutet för standarder (SIS); 2009.
  • SS-EN 14683:2019+AC:2019. Operationsmunskydd - krav och provningsmetoder. Stockholm: Svenska institutet för standarder (SIS); 2019.
  • SIS-TR 57:2020. Teknisk rapport. Handbok för grundläggande rekommendationer för lagerhållning, hantering och transport av sterila medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård. Stockholm: Svenska institutet för standarder (SIS); 2020.
  • SS 8760002:2018. Sjukvårdstextil - Tyger för sjukvårdsbruk - Egenskaper, provning och kontroll. Stockholm: Svenska institutet för standarder (SIS); 2018.

  Regelverk

  Till toppen av sidan