Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Operationssjukvård

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området operationssjukvård
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Omhändertagande vid större spill eller föroreningar av kroppsvätskor och stora mängder blod.
  • Medel för smittrening av särskilda smittor såsom multiresistenta bakterier.
  • Användning av frysplagg.
  • Hantering av risktvätt och riskavfall.
  • Operation av patient med tuberkulos.
  • Blåsövervakning och eventuell kontroll av urinmängd.
  • Riktlinjer kring postoperativ övervakning.
  • Avvikelserapportering om postoperativ sårinfektion.
Till toppen av sidan