Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
PICC-line

Relaterad information

Film

Utbildningsfilm Region Östergötland. Film om tillvägagångssätt vid omläggning av PICC-line, med steril rutin. 2016.

Till toppen av sidan