Lokala anvisningar

PICC-LINE

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området PICC-line

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

Förberedelser och eftervård vid inläggning av PICC-line

 • Rutiner inför inläggning av PICC-line
 • Rutiner efter inläggning av PICC-line
 • Rutiner för hur länge PICC-line kan vara inlagd

Handhavande

 • Anvisningar för ordination av heparin
 • Tid för desinfektion av injektionsmembran

Blodprov och blododling

 • Val av desinfektionsmedel
 • Mottagande laboratoriums anvisningar gällande koagulationsprover då heparinlås används samt koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via PICC-line
 • Mottagande laboratoriums anvisningar gällande rutiner för "slask" rör
 • Mottagande laboratoriums anvisningar angående blododling tagen ur PICC-line

Komplikationer

 • Rutiner för trombolytisk behandling
 • Rutiner för behandling med antikoagulantia
 • Rutiner för behandling då extravasering misstänks eller konstateras
 • Hantering av kateterrelaterad överarmstrombos och lungemboli

Avlägsnande

 • Anvisningar för när och hur kateterspetsen ska odlas

ska tillverkarens bruksanvisning finnas för: 

 • Rekommendationer för uppgift om maximalt flöde och maximalt tryck
 • Handhavande av specialförband
 • Kateter utan ventilfunktion
 • Avlägsnande av permanent fästanordning
Till toppen av sidan