PICC-line

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området PICC-line

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

Förberedelser och eftervård vid inläggning av PICC-line

 • Rutiner inför inläggning av PICC-line.
 • Rutiner efter inläggning av PICC-line.
 • Rutiner för hur länge PICC-line kan vara inlagd.

Handhavande

 • Anvisningar för ordination av heparin.
 • Tid för desinfektion av injektionsmembran.

Blodprov och blododling

 • Val av desinfektionsmedel.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar gällande koagulationsprover då heparinlås används samt koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via PICC-line.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar gällande rutiner för "slask" rör.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar angående blododling tagen ur PICC-line.

Komplikationer

 • Rutiner för trombolytisk behandling.
 • Rutiner för behandling med antikoagulantia.
 • Rutiner för behandling då extravasering misstänks eller konstateras.
 • Hantering av kateterrelaterad överarmstrombos och lungemboli.

Avlägsnande

 • Anvisningar för när och hur kateterspetsen ska odlas.

Tillverkarens bruksanvisning finnas för: 

 • Rekommendationer för uppgift om maximalt flöde och maximalt tryck.
 • Handhavande av specialförband.
 • Kateter utan ventilfunktion.
 • Avlägsnande av permanent fästanordning.
Till toppen av sidan