Injektion och infusion

PICC-LINE

En perifert insatt central kateter (PICC-line) kan användas till administrering av exempelvis läkemedel, vätskor, blodprodukter, parenteral nurition samt blodprovstagning. Försiktighet bör iakttas gällande infjektion/infusion av alkohol i PICC-line katetrar bestående av materialet polyuretan då alkohol kan förstöra materialet. Kontrollera därför alltid tillverkarens bruksanvisning . Läs mer om genomspolning i texten Omläggning.

Material

 • Engångs plastförkläde
 • Undersökningshandskar vid behov
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL
 • Rena kompresser
 • Minst 2 förfyllda 10 mL sprutor med Natriumklorid 9 mg/mL för genomspolning före och efter injektion
 • Injektionsmembran och trevägskran för eventuellt byte

Tillvägagångssätt

 1. Informera patienten.
 2. Kontrollera patientens identitet och ordination.
 3. Desinfektera händer och underarmar.
 4. Sänk huvudändan.
 5. Desinfektera injektionsmembranet med Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Injektionsmembranet desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Det finns ingen konsensus gällande tiden för desinfektion, studier visa allt från 5-60 sekunder [4,17]. Låt lufttorka.
 6. Håll kvar kompressen med desinfektion under injektionsmembranet/trevägskranen hela tiden du manipulerar med systemet.
 7. Kontrollera alltid att kateterspetsen är placerad i blodbanan genom att spola med Natriumklorid 9 mg/mL, aspirera sedan försiktigt tills det kommer blod några millimeter in i kateterslangen.
 8. Administrera läkemedel enligt ordination via yttre trevägskranen. Spola med Natriumklorid 9 mg/mL mellan läkemedlen. Avsluta med minst 20 mL Natriumklorid 9 mg/mL.
 9. Vid administrering av cytostatika kopplas två trevägskranar till kateterns inre injektionsmembran. Adapter till slutet system kopplas till den inre trevägskranen och injektionsmembran till den yttre trevägskranen.
 10. Byte av trevägskran/injektionsmembran sker om dessa inte går att spola synligt rena [8].
 11. Alla läkemedel som ges samtidigt kontinuerligt i samma lumen i en centralvenös infart måste vara kompatibla.
 12. Efter sista injektionen eller infusionen spolas katetern med minst 20 ml Natriumklorid 9 mg/mL.
 13. Om inte katetern ska användas direkt viks den yttersta delen av slangen uppåt, täcks med en kompress för att minska skav samt fästes med tejp alternativt ett transparent högpermeabelt förband.
 14. Desinfektera händerna.
 15. Dokumentera.

Läs mer om sprutstorlek och genomspolning i text under Handhavande.

Heparinisering

Användning av Heparin 100 E/mL rekommenderas inte som rutin för att förebygga kateterstopp. Detta grundar sig på en systematisk litteraturöversikt [24,29] och en HTA-rapport [30]. Studierna i rapporten visar en måttligt stark till begränsad evidens för att spolning med heparin inte förebygger kateterstopp mer effektivt än spolning med enbart Natriumklorid 9 mg/mL. Allvarliga biverkningar, som heparininducerad trombocytopeni, allergi och överdosering, finns rapporterade vid spolning med heparin men inte vid spolning med Natriumklorid 9 mg/mL.

Till toppen av sidan