PICC-line

Avlägsnande

Avlägsnande av en perifert insatt central venkateter (PICC-line) utförs aseptiskt och oftast av erfaren legitimerad sjuksköterska eller läkare. Kontrollera alltid först med behandlande läkare. En PICC-line kan avlägsnas på grund av komplikationer, utifrån patientens önskemål eller om den inte längre behövs. [45]

Material

 • Engångs platsförkläde eller ren skyddsrock.
 • Rena undersökninghandskar.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL
 • Rena kompresser.
 • Transparent högpermeabelt förband.
 • Om kateterspetsen ska odlas behövs även sterilt omläggningsset, odlingsrör och steril sax.

Tillvägagångssätt

 1. Informera patienten.
 2. Sänk patientens huvudända om patientens tillstånd medger detta. Risken för luftemboli vid avlägsnande av PICC anses mycket låg.
 3. Patienten bör ligga med armen i 90° ut från kroppen då PICC-line avlägsnas.
 4. Avlägsna kläder och skyddsstrumpa som täcker PICC-line förbandet.
 5. Desinfektera händerna och ta på undersökningshandskar vid behov.
 6. Avlägsna alla förband.
 7. Tvätta huden vid insticksstället samt runtom med god marginal med Klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 8. Dra långsamt ut katetern, med ett hudnära grepp om katetern.
 9. Applicera en torr dubbelvikt kompress och högpermeabelt förband över insticksstället. Ingen kompression är nödvändig. Förbandet kan avlägsnas efter ett par timmar.
 10. Inspektera att kateterspetsen är intakt.
 11. Dokumentera förfarande inklusive hur lätt det var att dra katetern, eventuell kärlspasm och vidtagna åtgärder mot denna samt om katetern var hel och oskadad eller inte.

Se lokala anvisningar för när och hur kateterspetsen ska odlas.

Vid avlägsnande av permanent fästanordning hänvisas till tillverkarens anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Problem att avlägsna PICC-line

Det kan ibland inträffa att det uppstår ett motstånd när PICC-line ska avlägsnas. Forcera inte avlägsnandet. Applicera värme på armen och försök att få patienten att slappna av och gör ett nytt försök. Om detta inte lyckas, desinfektera insticksstället samt huden runt omkring och täck hela kateter med högpermeablet förband. Be patienten återkomma nästa dag för ett nytt försök. Om PICC-line fortfarande inte går att avlägsna, kontakta ansvarig läkare.

Till toppen av sidan