PICC-line

Avlägsnande

Avlägsnande av en perifert insatt central venkateter (PICC-line) utförs aseptiskt och oftast av erfaren legitimerad sjuksköterska eller läkare. Kontrollera alltid först med behandlande läkare. En PICC-line kan avlägsnas på grund av komplikationer, utifrån patientens önskemål eller om den inte längre behövs [48].

Material

 • Engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 • Rena undersökninghandskar.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 • Rena kompresser.
 • Transparent högpermeabelt förband.
 • Om kateterspetsen ska odlas behövs även sterilt omläggningsset, odlingsrör och steril sax.

Tillvägagångssätt

 1. Informera patienten.
 2. Sänk patientens huvudända om patientens tillstånd medger detta. Risken för luftemboli vid avlägsnande av PICC-line anses mycket låg.
 3. Patienten bör ligga med armen i 90 ° ut från kroppen då PICC-line avlägsnas.
 4. Avlägsna kläder och skyddsstrumpa som täcker PICC-line förbandet.
 5. Desinfektera händerna och ta på undersökningshandskar vid behov.
 6. Avlägsna alla förband.
 7. Tvätta huden vid insticksstället samt runtom med god marginal med Klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 8. Dra långsamt ut katetern, med ett hudnära grepp om katetern.
 9. Applicera en torr dubbelvikt kompress och högpermeabelt förband över insticksstället. Ingen kompression är nödvändig. Förbandet kan avlägsnas efter ett par timmar.
 10. Inspektera att kateterspetsen är intakt.
 11. Dokumentera förfarandet inklusive hur lätt eller svårt det var att dra katetern, eventuell kärlspasm och vidtagna åtgärder mot denna, samt om katetern var hel och oskadad eller inte.

Se lokala anvisningar för när och hur kateterspetsen ska odlas.

Vid avlägsnande av permanent fästanordning hänvisas till tillverkarens anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Problem att avlägsna PICC-line

Det kan ibland hända att det uppstår ett motstånd när PICC-line ska avlägsnas. Forcera inte avlägsnandet. Applicera värme på armen, försök att få patienten att slappna av och gör därefter ett nytt försök. Om detta inte lyckas, desinfektera insticksstället samt huden runt omkring och täck hela katetern med ett högpermeabelt förband. Be patienten återkomma nästa dag för ett nytt försök. Om PICC-line fortfarande inte går att avlägsna, kontakta ansvarig läkare.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan