PICC-line

Indikationer och kontraindikationer

Korrekta och strikta indikationer ska alltid tillämpas för ingrepp i blodbanorna [1,3,9-10].

Indikationer för inläggning av perifert insatt central kateter (PICC)

När perifer administrering är kontraindicerat till exempel vid administrering av läkemedel med pH <5 till >9, >600 mOsm/L [11], smärta vid injektion/infusion ska en centralvenös infart övervägas, vid kort- till medel långvarigt behov av intravenös behandling, 1 vecka upp till 1 år [9].

Exempel på indikationer [referenserna 1,2 gäller för indikationer]:

 • Behov av vätsketerapi, parenteral nutrition, blodtransfusioner, cytotoxiska läkemedel, smärlindring, antibiotika.
 • Behov av upprepade blodprovstagningar.
 • Injektion/infusion av kärlretande eller kärlsammandragande läkemedel eller vätskor.
 • Tillstånd som inte tillåter central access via vena subclavia eller vena jugularis.
 • Vid undermåligt perifert kärlstatus.

Kontraindikationer för inläggning av PICC-line

Exempel på kontraindikationer:

 • Om patienten inte samtycker.
 • Nedsatt cirkulation, nedsatt känsel eller svullnad i armen, till exempel på grund av mastektomi med körtelutrymning [10] eller strålbehandling. Andra armen kan då vara tänkbar – samråd alltid med patientansvarig läkare.
 • Sår eller infektion i armen. Andra armen kan då vara tänkbar – samråd alltid med patientansvarig läkare.
 • Kateterrelaterad trombos i armen. Andra armen kan då vara tänkbar – samråd alltid med patientansvarig läkare.
 • Eksem vid planerat insticksställe. Annat insticksställe kan då vara tänkbart.
 • Patienter som kan ha svårt att ansvara för en venös access med extern del.
 • Patienter med känd njursjukdom som har eller riskerar att komma att behöva dialysfistel [11].
 • Allergi mot katetermaterialet.
 • Om patienten vill simma under behandlingsperioden.

Ordination

Anläggande av en centralvenös infart ska alltid vara ordinerad av läkare. Remissen för inläggning bör alltid värderas av läkare. Indikation bör vägas mot risken med att inneha en centralvenös infart [2].

Till toppen av sidan