PICC-line

Blodprov och blododling

Blodprov via PICC-line

Provtagning kan utföras via PICC-line. Vid provtagning används antingen vacutainersystem eller 10 mL spruta.

Gör så här:

 1. Informera patienten.
 2. Ta fram material och provtagningsunderlag.
 3. Kontrollera patientens identitet.
 4. Sänk huvudändan om patientens tillstånd medger detta.
 5. Desinfektera injektionsmembranet med Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Injektionsmembranet desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med Klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder [15]. Låt därefter lufttorka.
 6. Håll kvar kompressen med desinfektion under injektionsmembranet/trevägskranen hela tiden du manipulerar med systemet.
 7. Aspirera 3-5 mL blod som kasseras som "slask".
 8. Ta önskade prover via yttre trevägskranen och spola sedan direkt igenom katetern med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL. Det är viktigt med denna mekaniska rengöring.
 9. Byt injektionsmembran/trevägskran om dessa ej kan spolas helt rena.
 10. Dokumentera.

Lokala anvisningar kan finnas angående:

 • Provtagning ur PICC-line gällande koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via densamma.
 • Provtagning ur PICC-line gällande koagulationsprover då heparinlås används.
 

Här finns regionala tillägg

Blododling via PICC-line

Blododling ur PICC-line tas antingen för att patienten är svårstucken eller vid misstanke om kateterrelaterad infektion.

Vid misstanke om kateterrelaterad infektion tas blododling samtidigt, inom 15 minuter, både perifert och ur PICC-line [29]. Detta kallas parad blododling eller blododling med tidsskillnad. För att styrka förekomst av kateterrelaterad infektion bör odling på blod draget ur PICC-line vara positiv med växt av samma bakterie, > 120 minuter före växt i perifer blododling [3,18,30].

Gör så här:

 • Använd samma tillvägagångssätt som vi blodprovstagning.
 • Ta de blododlingar som ordinerats, den aeroba först.

Lokala anvisningar kan finnas angående:

 • Val av desinfektionsmedel.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar gällande rutiner för "slask" rör.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar angående blododling tagen ur PICC-line.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan